IRISGARRITASUN ADIERAZPENA

1. ATALA. NAHITAEZKO BETEKIZUNAK

IRISGARRITASUN-ADIERAZPENA*

* Irisgarritasuna deklaratzeko eredua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren arabera, sektore publikoko erakundeen webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa.

BIZI KIROPRAKTIKAk bere webgunea eskuragarri jartzeko konpromisoa hartu du, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duen legeria nazionalarekin bat etorriz.

Irisgarritasun-adierazpen hau WWW.BIZIKIROPRAKTIKA.COM helbidean aplikatzen da.

Betetze-egoera

WWW.BIZIKIROPRAKTIKA.COM zati batean bat dator irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuarekin (sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa), honako salbuespen hauengatik:

10.2.b eta 12. artikuluak ez dira oraindik balioesten, Errege Dekretua argitaratu eta bi urtera jartzen baitira indarrean.

13. artikulua ez da oraindik balioesten, ED argitaratu eta bi urtera jartzen baita indarrean.

Irisgarritasun-adierazpen hau prestatzea

Adierazpen hau 2023/11/20an prestatu zen.

Webgunearen edo gailu mugikorretarako aplikazioaren egokitasunaren ebaluazio eraginkorra egiten da 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren eskakizunekin, hala nola Adox Komunikazioak egindako autoebaluazio batekin.

Aitorpenaren azken berrikuspena: 20/11/2023

2. ATALA. AUKERAKO EDUKIA

1) Asmoa da legeriak eskatzen duena lortzea, gutxienez. Webguneen edukia irisgarri egiteko hartzen diren neurriak erabiltzaileentzat eskuragarri egitea eta ekipoak sei hilean behin berrikusteko konpromisoa hartzea dira.

2) Edukia funtsean berrikusi ondoren, webgunearen edo gailu mugikorretarako aplikazioaren azken eguneratzearen data: 2023/11/20

3) Ezinduentzako telefono bidezko laguntza gehigarria eta laguntza-teknologien erabiltzaileentzako laguntza: 943799283

Aprendices, 2 KP: 20500 Arrasate GIPUZKOA

BIZI KIROPRAKTIKA

(1) 2016/2102 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko urriaren 26koa, sektore publikoko erakundeen webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa (EO L 327, 2016-12-2koa, 1. or.) 26