DATU PERTSONALEN BABESA, DBEOren ARABERA

BIZI KIROPARKTIKAK, datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du web guneko (https://WWW.BIZIKIROPARKATIKA.COM/) formularioen bidez jasotzen diren datu pertsonalak BIZI KIROPARKTIKAren zerbitzuen erabiltzaileen fitxategi automatizatu espezifikoetan sartzen direla.

Datu pertsonalen bilketa eta tratamendu automatizatuaren helburua da merkataritza-harremana mantentzea eta informazio- eta aholkularitza-lanak eta BIZI KIROPARKTIKAren berezko beste jarduera batzuk egitea.

Datu horiek beharrezkoak diren erakundeei baino ez zaizkie lagako, lehen adierazitako helburua betetzeko helburu bakarrarekin.

BIZI KIROPARKTIKA beharrezko neurriak hartzen ditu datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta haien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan, xedatutakoaren arabera, eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (DBLO) indargabetzen du.

Erabiltzaileak edozein unetan baliatu ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) aitortutako sarbide-, aurkakotze-, zuzenketa-, baliogabetze-, mugatze- eta eramangarritasun-eskubideak. Eskubide horiek erabiltzaileak berak erabil ditzake telefonoz (943 08 07 96) edo telefonoaren bidez: Ferrerisa kalea 35, 20500 Arrasate GIPUZKOA.

Erabiltzaileak berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla adierazten du, eta datu horiek eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen du, aldaketen berri BIZI KIROPARKTIKAri emanez.

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN HELBURUA:

ZEIN HELBURUREKIN TRATATUKO DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

BIZI KIROPARKTIKAn, jasotako zure datu pertsonalak https://WWW.BIZIKIROPARKATIKA.COM/ webgunearen bidez tratatuko ditugu, honako helburu hauekin:

Bere zerbitzuak bezeroen beharrizan partikularren arabera ematea, hark sinatutako kontratuak betetzeko.
Webgunean eta sektorean eskainitako zerbitzu berriei buruzko merkataritza-informazioa eta buletinak bidaltzea.
Sustapen-informazioa elektronikoki bidaltzea.
Erabiltzaileak harremanetarako inprimakiaren bidez eskatutako informazioa ematea.
Gogorarazten dizugu edozein bidetatik eta edozein unetan aurka egin diezaiokezula komunikazio komertzialak bidaltzeari, aurretik adierazitako helbidera mezu elektroniko bat bidaliz.

Erregistro horien eremuak nahitaez bete behar dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

ZENBAT DENBORARAKO GORDETZEN DIRA BILDUTAKO DATU PERTSONALAK?

Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremanak irauten duen bitartean edo horiek ezabatzea eskatzen ez den bitartean gordeko dira, eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak eragin ditzakeen epean.

LEGITIMAZIOA:

Zure datuen tratamendua hori legitimatzen duten honako oinarri juridiko hauen bidez egiten da:

Informazioa eskatzea eta/edo BIZI KIROPARKTIKAren zerbitzuak kontratatzea. Zerbitzu horien terminoak eta baldintzak zure eskura jarriko dira beti, balizko kontratazio baten aurretik.
Baimen askea, espezifikoa, informatua eta zalantzarik gabea; izan ere, pribatutasun-politika hau zure eskura jarriz jakinarazten dizugu. Politika hori irakurri ondoren, ados bazaude, adierazpen baten bidez edo baiezko ekintza argi baten bidez onar dezakezu, horretarako prestatutako lauki bat markatuta, adibidez.
Zure datuak ematen ez badizkiguzu edo modu oker edo osatugabean ematen baduzu, ezingo dizugu zure eskaera erantzun, eta guztiz ezinezkoa izango da eskatutako informazioa zuri ematea edo zerbitzuak kontratatzea.

HARTZAILEAK:

Datuak ez zaizkio inori jakinaraziko.

ZERBITZUEN ERABILTZAILEEK BILDUTAKO DATUAK

Erabiltzaileak izaera pertsonaleko fitxategiak baditu partekatutako ostatu-zerbitzarietan, BIZI KIROPARKTIKA ez da DBEOren erabiltzaileak ez betetzearen erantzule egingo.

JABETZA INTELEKTUALAREN ESKUBIDEAK https://WWW.BIZIKIRIORPARKATIKA.COM/
BIZI KIROPARKTIKAk egile-eskubide guztiak, jabetza intelektuala, industriala, “know how” eta beste eskubide guztiak ditu, https://WWW.BIZIKIROPARKATIKA.COM/ webgunearen edukiekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin zerikusia dutenak, baita horiek inplementatzeko beharrezkoak diren programekin eta erlazionatutako informazioarekin ere.

Ezin da https://WWW.BIZIKIRIORPARKATIKA.COM/ webgunearen eduki osoak edo partzialak kopiatu, argitaratu eta/edo modu ez hertsiki pribatuan erabili, aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

SOFTWAREAREN JABETZA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak BIZI KIROPARKTIKAk bere esku jarritako hirugarrenen programak errespetatu behar ditu, doakoak eta/edo xedapen publikokoak izan arren.

BIZI KIROPARKTIKAk softwarearen beharrezko ustiapen eta jabetza intelektualeko eskubideak ditu.

Erabiltzaileak ez du inolako eskubiderik edo lizentziarik eskuratzen kontratatutako zerbitzuagatik, zerbitzua emateko beharrezko softwareari dagokionez, ezta zerbitzuaren jarraipenari buruzko informazio teknikoari dagokionez ere, kontratatutako zerbitzuak betetzeko beharrezkoak diren eskubide eta lizentziak izan ezik, eta horiek irauten duten bitartean soilik.

Kontratua betetzea gainditzen duen edozein jardueratarako, erabiltzaileak BIZI KIROPARKTIKAren idatzizko baimena beharko du. Erabiltzaileak debekatuta izango du BIZI KIROPARKTIKAren jabetzako zerbitzarien konfigurazioa, egitura eta fitxategiak sartzea, aldatzea eta bistaratzea, eta bere gain hartuko du zerbitzarietan eta segurtasun-sistemetan gerta daitekeen edozein gorabeheraren ondoriozko erantzukizun zibila eta penala, bere aldetik zabarkeriaz edo maltzurkeriaz jokatzearen ondorioz.

OSTATATUTAKO EDUKIEN JABETZA INTELEKTUALA

Debekatuta dago jabetza intelektualari buruzko legeriaren aurka BIZI KIROPARKTIKAk emandako zerbitzuak erabiltzea eta, bereziki, honako hauek:

Espainiako legeen aurkakoa den edo hirugarrenen eskubideak urratzen dituen erabilera.
BIZI KIROPARKTIKAren iritziz indarkeriazkoa, lizuna, gehiegizkoa, legez kanpokoa, arrazazkoa, xenofoboa edo difamaziozkoa den edozein eduki argitaratzea edo transmititzea.
Crack-ak, programen serie-zenbakiak edo hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak urratzen dituen beste edozein eduki.
Beste erabiltzaile batzuen datu pertsonalak jasotzea eta/edo erabiltzea haien berariazko baimenik gabe edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) xedatutakoa urratuz.
Domeinuko posta-zerbitzaria eta posta elektronikoko helbideak erabiltzea nahi ez den posta masiboa bidaltzeko.
Erabiltzaileak bere webgunearen edukiaren, transmititu eta biltegiratutako informazioaren, hipertestu-esteken, hirugarrenen aldarrikapenen eta jabetza intelektualari, hirugarrenen eskubideei eta adingabeen babesari buruzko lege-ekintzen gaineko erantzukizun osoa du.

Erabiltzaileak erantzukizuna du indarrean dauden lege eta erregelamenduei eta online zerbitzuaren funtzionamenduarekin, merkataritza elektronikoarekin, egile-eskubideekin, ordena publikoa mantentzearekin eta Internet erabiltzeko printzipio unibertsalekin zerikusia duten arauei dagokienez.

Erabiltzaileak kalte-ordaina emango dio BIZI KIROPARKTIKAri, erabiltzaileari egotz dakiokeen arrazoiren batean BIZI KIROPARKTIKAren inputazioak eragindako gastuengatik, ordainsariak eta defentsa juridikoko gastuak barne, baita behin betikoa ez den erabaki judizial baten kasuan ere.

OSTATATUTAKO INFORMAZIOAREN BABESA
BIZI KIROPARKTIKA